Αγγλικός Όρος
European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL)
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ευρωπαϊκό Τμήμα της Εταιρείας Υπολογιστικής Γλωσσολογίας (το)

feedback