Αγγλικός Όρος
eystachian tybe
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ευσταχιανή σάλπιγγα
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback