Αγγλικός Όρος
robustness speech recognition
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εύρωστη αναγνώριση ομιλίας
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback