Αγγλικός Όρος
Europeanism
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ευρωπαϊσμός (ο)
Πηγή
https://www.lexigram.gr/lex/enni/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82#Hist1

feedback