ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
εφαρμοστικό γενετικό μοντέλο (το) applicational generative model
εφαρμοστική γραμματική (η) applicational grammar
εφαρμοστικό στοιχείο (το) applicative
Εφαρμοστικός-ή-ό applicative (appl)
εφαρμοστικές δομές (οι) applicatives
εφαρμοσμένη ιστορική γλωσσολογία (η) applied historical linguistics
εφαρμοσμένη γλωσσολογία (η) applied linguistics
Εφαρμοσμένη γλωσσολογία (η), διακλαδική γλωσσολογία (η) applied linguistics
εφαρμοσμένη πραγματολογία (η) applied pragmatics
εφαρμοσμένη υφολογία (η) applied stylistics