Αγγλικός Όρος
applicatives
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εφαρμοστικές δομές (οι)

feedback