Αγγλικός Όρος
applied linguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (1997, 2002)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εφαρμοσμένη γλωσσολογία (η)
Πηγές
Μπαμπινιώτης
Ξυδόπουλος (2007)

feedback