Αγγλικός Όρος
applicative
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εφαρμοστικό στοιχείο (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback