Αγγλικός Όρος
applied linguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (1997, 2002)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Εφαρμοσμένη γλωσσολογία (η), διακλαδική γλωσσολογία (η)
Πηγή
Crystal (2008)

feedback