Αγγλικός Όρος
applicational grammar
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
εφαρμοστική γραμματική (η)
Όρος
γραμματική εφαρμογής (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback