Αγγλικός Όρος
applied historical linguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εφαρμοσμένη ιστορική γλωσσολογία (η)

feedback