Αγγλικός Όρος
robustness
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ευρωστεία
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
αντοχή

feedback