Αγγλικός Όρος
European Structuralism
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ευρωπαϊκός Δομισμός/Στρουκτουραλισμός (ο)

feedback