ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

11 results
Greek Term English Term
ωτικός,-ή,-ό aural
ως αποφυγή avoidance
ωμή επιτέλεση (η) bald on record
ωτακουστής eavesdropper
Ωκεανική (η) (γλώσσα) Oceanic
Ωμέγα «ω» (το) Omega (ω)
ωτοσκλήρωση (η) otosclerosis
ωοειδής,-ής,-ές oval 
ωτακουστής (o) overhearer
ως υπερβάλλουσα χρήση overuse