Αγγλικός Όρος
eavesdropper
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ωτακουστής
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback