Αγγλικός Όρος
Omega (ω)
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ωμέγα «ω» (το)

feedback