Αγγλικός Όρος
overuse
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ως υπερβάλλουσα χρήση
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback