Αγγλικός Όρος
oval 
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ωοειδής,-ής,-ές
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
ελλειψοειδής,-ής,-ές

feedback