Αγγλικός Όρος
bald on record
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Yule (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ωμή επιτέλεση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback