Αγγλικός Όρος
avoidance
Πηγές
Carr (2008)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ως αποφυγή
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback