Αγγλικός Όρος
overhearer
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ωτακουστής (o)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback