ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

11 results
Greek Term English Term
Ωκεανική (η) (γλώσσα) Oceanic
Ωμέγα «ω» (το) Omega (ω)
ωμή επιτέλεση (η) bald on record
ωοειδής,-ής,-ές oval 
ως αποφυγή avoidance
ως υπερβάλλουσα χρήση overuse
ωστικές αλυσίδες propelling chains
ωτακουστής eavesdropper
ωτακουστής (o) overhearer
ωτικός,-ή,-ό aural