ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χρονολόγηση (η) chronology
χρώμα (το) colour
χρωματισμός (ο) colouring
χαρακτήρας ελέγχου control character
χρονικός χαρακτηρισμός (ο), χρονικό επίσημα (το) currency label
χειριστής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης (ο) cybarian
χειρισμός δεδομένων data handling
χειλοδοντικά dentilabiale
χαρακτηρισμός αξιολόγησης (ο) diaevaluative markedness
χαρακτηρισμός συχνότητας (ο) diafrequential markedness