Αγγλικός Όρος
currency label
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χρονικός χαρακτηρισμός (ο), χρονικό επίσημα (το)

feedback