Αγγλικός Όρος
dentilabiale
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Πετρούνιας
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χειλοδοντικά
Πηγή
Πετρούνιας

feedback