Αγγλικός Όρος
cybarian
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χειριστής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης (ο)

feedback