Αγγλικός Όρος
data handling
Πηγή
Christian Chiarcos, ‎Sebastian Nordhoff, ‎Sebastian Hellmann (2012)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χειρισμός δεδομένων
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback