Αγγλικός Όρος
diafrequential markedness
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρισμός συχνότητας (ο)

feedback