Αγγλικός Όρος
control character
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Megerdoomian, K. 2018
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτήρας ελέγχου
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback