ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
Χαρακτηριστικό μετάβασης (το) transitional feature/ transient
χωρίς μελωδικό τόνο unaccented
χωρίς μελωδικό τόνο, μη δυναμικά τονισμένος-η-ο, δυναμικά μη τονισμένος-η-ο unstressed
χωρίς χρόνο untensed
χρήση (η) usage
χαρακτηρισμός χρήσης usage label
χρηστικό σημάδι usage label
χρήση ορολογίων usage of terminologies
χρήση (η) use
χρήση έργων αναφοράς (η) use of reference works