Αγγλικός Όρος
untensed
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002, 2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
άχρονος-η-ο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
χωρίς χρόνο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback