Αγγλικός Όρος
unstressed
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal (1997, 2002, 2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χωρίς μελωδικό τόνο, μη δυναμικά τονισμένος-η-ο, δυναμικά μη τονισμένος-η-ο

feedback