ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φράση χρόνου (η) tense phrase (TP)
φωνήεν σβαραμπακτί (το) svarabhakti vowel
Φωνήεν σβαραμπακτί (svarabhakti) (το), παρασιτικό φωνήεν (το) svarabhakti vowel
φατνιακός,-ή,-ό superdental
φραγμογενές σύμφωνο stop consonant
φραγμογενές stop
φθόγγοι σταθερής κατάστασης (οι) steady-state sounds
φάση (η) state
φθόγγος speech-sound
φωνητική μετάφραση speech to speech translation