Αγγλικός Όρος
speech-sound
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φθόγγος
Πηγή
Lyons (2002)

feedback