Αγγλικός Όρος
steady-state sounds
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φθόγγοι σταθερής κατάστασης (οι)

feedback