ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φωνηεντική μακρότητα vocalic length
φωνηεντική ιεραρχία vocalic hierarchy
φωνηεντικό χαρακτηριστικό vocalic feature
φωνηεντικός-ή-ό vocalic
φωνητικοακουστική δίαυλος (η) / φωνητικοακουστικό κανάλι (το) vocal-auditory channel
φωνητικοακουστικό κανάλι(το) vocal-auditory channel
φωνητήρια / φωνητική οδός vocal tract
φωνητήρια όργανα (τα) vocal tract
φωνητικές τάσεις vocal tensions
φωνητικό τεχνητό μέλος vocal prostheses