Αγγλικός Όρος
vocalic
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνηεντικός-ή-ό
Πηγές
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης

feedback