Αγγλικός Όρος
vocal-auditory channel
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
φωνητικοακουστική δίαυλος (η) / φωνητικοακουστικό κανάλι (το)
Όρος
φωνητικοακουστικό κανάλι(το)

feedback