Αγγλικός Όρος
vocalic feature
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνηεντικό χαρακτηριστικό

feedback