Αγγλικός Όρος
vocal tract
Πηγές
Aitchison (2000)
Carr (2008)
Ladefoged
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
φωνητήρια / φωνητική οδός
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
φωνητήρια όργανα (τα)

feedback