Αγγλικός Όρος
vocal tensions
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνητικές τάσεις
Πηγή
Crystal (2003)

feedback