ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

446 results
Greek Term English Term
φωνήεν ‘γιέρσ’ (yers) (το) yers
φασματογράφημα ευρείας ζώνης wide-band spectrogram
φράση-wh wh-phrase
φωνηεντικό τρίγωνο (το) vowel triangle
φωνηεντισμός vowel system
φωνηεντικό σύστημα vowel system
φωνηεντικός χώρος (ο) vowel space
φωνηεντική ποιότητα vowel quality
φωνηεντικό τετράπλευρο / τετράπλευρο φωνηέντων (το) Vowel quadrilateral
φωνηεντικό ύψος vowel height