Αγγλικός Όρος
wide-band spectrogram
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φασματογράφημα ευρείας ζώνης
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback