Αγγλικός Όρος
vowel triangle
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνηεντικό τρίγωνο (το)

feedback