Αγγλικός Όρος
vowel system
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
φωνηεντισμός
Πηγή
Μπαμπινιώτης
Όρος
φωνηεντικό σύστημα

feedback