ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

185 results
Greek Term English Term
ρυθμικός περίγυρος rhythm contour
ρυθμικότητα (η) rhythmicality
Ρύθμιση (η) modulation
ρύθμιση (η) setting
ρύθμιση παραμέτρων (η) parameter setting
ρύθμιση της γνάθου (η) jaw setting
ρύθμιση φώνησης (η) phonatory setting
ρυθμιστική γραμματική (η) prescriptive grammar
ρυθμιστική γραμματική (η) prescriptive grammar
ρυθμιστική γραμματική (η) normative grammar