ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
παγκόσμιος ιστός (ο) World Wide Web
Παγκόσμιος ιστός (ο) WWW
παγκόσμιες ετυμολογίες (οι) global etymologies
παγιωμένο στοιχείο απάντησης (το) fixed response item
παγιωμένη φράση (η) set phrase
παγιωμένη μεταφορά (η) frozen metaphor
παγιωμένη έκφραση (η) frozen expression
Παγιωμένη έκφραση (η) frozen expression / set expression
παγιωμένη έκφραση (η) fixed expression
παγιωμένη έκφραση (η) set expression