Αγγλικός Όρος
frozen expression
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
απολιθωμένη έκφραση (η)
Όρος
παγιωμένη έκφραση (η)

feedback