Αγγλικός Όρος
set phrase
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παγιωμένη φράση (η)

feedback