Αγγλικός Όρος
global etymologies
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παγκόσμιες ετυμολογίες (οι)

feedback